Kontakt

Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
im. ks. Szczepana Janasika
ul. Poznańska 4a
62-035 Skrzynki
Skr.poczt. 24 Kórnik
KRS 000000038871
NIP 7772624282
konto: 53 9076 0008 2001 0007 0540 0001

 

E-mail

info@bractwokurkowekornik.pl

 

ZARZĄD BRACTWA                                              

Marek Baranowski – Prezes

Maciej Łabno – Wiceprezes

Marcin Jankowski – Sekretarz

Robert Siejak – Marszałek-Gospodarz

Marian Błaszak – Strzelmistrz

Zdzisław Jakubowski – Z-ca Strzelmistrza

Wojciech Antczak – Komendant

Roman Fludra – Skarbnik

Norbert Biniek – Kasjer

Karol  Jabłoński – członek zarządu

Zbigniew Tomaszewski – członek zarządu

 

Strona internetowa: Maciej Łabno