Kontakt

Kórnicko – Bnińskie Bractwo Kurkowe
im. Ks. Szczepana Janasika
ul. Poznańska 4a, Skrzynki, skr. poczt. 24

62-035 Kórnik

 

E-mail

info@bractwokurkowekornik.pl

 

ZARZĄD BRACTWA                                              

Marek Baranowski – Prezes

Maciej Łabno – Wiceprezes

Roch Tarczewski – Sekretarz

Marek Nowicki – Marszałek-Gospodarz

Marian Błaszak – Strzelmistrz

Zdzisław Jakubowski – Z-ca Strzelmistrza

Wojciech Antczak – Komendant

Roman Fludra – Skarbnik

Norbert Biniek – Kasjer

Stanisław Szczęsny – członek zarządu

Zbigniew Tomaszewski – członek zarządu

 

Strona internetowa: Maciej Łabno