O nas

Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe jest zarejestrowanym stowarzyszeniem strzeleckim i – zgodnie z naszym statutem – jest organizacją apolityczną. Historia naszego bractwa sięga roku 1745.

Zgodnie ze statutem organizujemy sześć obowiązkowych turniejów strzeleckich w roku (zobacz kalendarz). Wszystkie turnieje odbywają się na naszej brackiej strzelnicy. Zgodnie z wielowiekową tradycją strzelamy z broni palnej do tarczy drewnianej kołkowanej. Królem lub zwycięzcą turnieju zostaje ten brat, który trafi najbliżej środka tarczy. W czasie wszystkich turniejów odbywają się strzelania towarzyszące a także tradycyjne strzelania do drewnianego kura umocowanego na żerdzi.

Oprócz strzelań statutowych dla braci kurkowych, organizujemy turnieje i spotkania w każdy piątek, liczne turnieje dla mieszkańców miasta i okolic, dla służb mundurowych, dla burmistrzów, sołtysów i radnych powiatu poznańskiego. W turniejach uczestniczą również bracia kurkowi z zaprzyjaźnionych bractw. Zwycięzcy turniejów honorowani są: tarczami, medalami, i cennymi nagrodami fundowanymi przez sponsorów. Każdego roku zwycięzca Turnieju Zielonoświątkowego zostaje Królem Kurkowym i na uroczystej proklamacji odbywającej się na podzamczu Zamku Kórnickiego w obecności braci kurkowych, rodzin oraz władz miasta i mieszkańców zostaje mu wręczony łańcuch królewski. Do obowiązków Króla Kurkowego i jego rycerzy należy reprezentowanie bractwa w ciągu następnego roku, a także organizacja kurkowego balu królewskiego w najbliższym karnawale.

Aktywnie wspieramy promocję miasta i gminy Kórnik: bierzemy udział we wszystkich ważnych uroczystościach gminnych, organizujemy uroczyste przemarsze, organizujemy imprezy strzeleckie dla służb mundurowych i użyczamy naszą siedzibę na rzecz imprez organizowanych przez gminę i radę miasta. Reprezentujemy miasto i gminę Kórnik w Polsce i zagranicą aktywnie współpracując z organizacjami w gminach partnerskich, bractwami kurkowymi i stowarzyszeniami strzeleckimi. Dobrym przykładem współpracy była wystawa o historii naszego bractwa w Zamku Kórnickim w 2017r. która została zorganizowana w 30 rocznicę reaktywacji bractwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu Biblioteki Kórnickiej. Wspieramy również Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej.

Pragniesz więcej informacji o bractwie to przeczytaj naszą publikację Bractwo Kurkowe w Kórniku-Bninie (publikacja jest wydana w języku polskim, angielskim i niemieckim).


Linki do stron instytucji partnerskich

Nasze bractwo promując ideę strzelectwa, braterstwa, patriotyzmu i lokalnych ojczyzn, współpracuje między innymi z następującymi instytucjami: